Advisering en samenwerking met melkveebedrijven van onschatbare waarde

Verbetering van de technische kengetallen

Herkauwers hebben een belangrijke plaats in Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag. Geen wonder, want de praktijk wordt omringd door een groot aantal mooie en moderne rundveebedrijven. Daarbij is een flink aantal voorzien van een melkrobot. Ook biologische bedrijven maken graag gebruik van de diensten van de praktijk.

Kalf drinkt bij koe Dierenartsenpraktijk Beetsterzwaag
Runderen en melkveebedrijven

Dierenarts Jan van der Zee over de melkveebedrijven

Voor de melkveebedrijven heeft de praktijk Beetsterzwaag zeker veel te bieden”, vertelt dierenarts Van der Zee enthousiast. De behandeling van koeien is iets waar dierenarts Van der Zee naast ruime ervaring en belangstelling, ook veel kennis over in huis heeft. Daarnaast heeft Jan van der Zee zich  tijdens en na zijn opleiding in Nederland en Duitsland bekwaamd om op een intensieve manier melkveebedrijven te begeleiden. “Het is ontzettend leuk om te zien hoe door goede advisering en een goede samenwerking met de veehouder de resultaten van het bedrijf op het gebied van vruchtbaarheid en gezondheid kunnen verbeteren. Goede voeding is daarbij van onschatbare waarde, zodat de interpretatie van de ruwvoer analyses en het bespreken van het rantsoen van de verschillende productiegroepen altijd deel uitmaakt van de advisering.

Bezoeken aan de melkveebedrijven

Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt volgens een vast protocol aandacht besteed aan vacht, conditie, pensvulling, kwaliteit van de mest, beenwerk, baarmoeder en eierstokken. Samen met de gegevens van over de melkproductie (M.P.R.), de K.I. en de analyse van het rantsoen ben ik zo in staat een goede beoordeling van de situatie op het bedrijf te maken. Dit is de basis op grond waarvan je een advies voor de verschillende onderdelen kunt geven.

De meest kritische periode in het leven van een rund is de periode rond het afkalven. Belangrijk hierbij is dat de overgang van droogstand naar lactatie voorspoedig verloopt. Juist in deze periode is de koe bijzonder gevoelig voor stofwisselingsziekten, zoals melkziekte en slepende melkziekte. Maar ook mastitis, baarmoederontsteking (witvuilen), lebmaagdraaiingen en klauwaandoeningen bedreigen vooral in deze periode de gezondheid van de koe.

“Zijn voeding, gezondheid en vruchtbaarheid op het bedrijf goed, dan is een goede melkproductie het logische gevolg. Dan praten we van een gezond bedrijf waar de veehouder met plezier werkt en dat een goed inkomen kan opleveren”.

Runderen en melkveebedrijven