Geiten

Geiten worden voornamelijk voor de melk gehouden of puur voor de hobby. Een Geit kan ongeveer twaalf jaar oud worden. Ze moeten met meerdere soortgenoten gehouden worden het zijn kudde dieren. De geit komen oorspronkelijk uit Afrika. Zorg dus ’s winters of bij veel regen dat ze een goede schuilplek hebben. Het zijn ook echte klimmers daarom is het aan te raden om in de wei wat klautermogelijkheden te hebben. Een gezonde geit ziet er levenslustig uit en kijkt helder uit de ogen een geit die plotseling sloom is, zich afzondert of uit de groep verstoten wordt kan iets onder de leden hebben.

Clostridium:

Clostridium-infecties behoren al jaren tot de belangrijkste oorzaken van plotselinge sterfte van geiten. Clostridium bacteriën komen met name in de grond voor. De bacteriën slaan vaak aan bij verandering van voer, verwondingen of als de geit een parasitaire infectie heeft. Het is mogelijk om de geiten hiertegen te vaccineren.

Q koorts bij geiten

Q koorts zorgt bij de geit voor abortus verder wordt de geit niet ziek. Q koorts is besmettelijk voor mensen. De Q koorts bacterie komt vooral in de lucht tijdens het lammeren. Bij lammeren is het belangrijk dat de nageboorte in een plastic zak wordt opgeborgen en wordt afgevoerd naar de destructie.

Caprine Arthritis Encephaliti (CAE):

CAE is een infectieziekte, hierdoor worden de hersenen en gewrichten aangetast.Helaas is er geen behandeling voor deze ziekte.

Geiten Dierenarts Beetsterzwaag